0474 44 03 38 roeselare@schakelklas.be

Amikejo

Europees uitwisselingsproject AMIKEJO 2023/2024

Verslag

AMIKEJO betekent een plaats voor vriendschap. Het verwijst naar een stukje Europa: Neutraal Moresnet, dat vredevol bestond tussen verschillende naties gedurende een eeuw. Het werd een Esperanto republiek in 1907, maar in 1919 verloor het zijn neutrale onafhankelijkheid. Esperanto is een kunstmatige taal om elkaar internationaal beter te begrijpen en dat willen we in dit project ook beogen. De partners zijn 3 scholen in Nederland, Duitsland en België.

De vraag die in dit project gesteld wordt is ‘wat deed de grote geschiedenis met het leven van gewone mensen?’.


Met een diverse groep van 45 jongeren (anderstalige nieuwkomers en jongeren uit Nederland, België en Duitsland) denken we na over de geschiedenis van erfgoedplaatsen, maar ook over hoe jongeren willen deelnemen aan de maatschappij. Hoe zien zij democratie? Welke vorm van participatie willen zij? Hoe kunnen we minderheden laten deelnemen aan samenleving?